Till framsidan
HEM      EJLERTSLUND      BETONG      GRUS      VÄG      KROSSPRODUKTER      ÖVRIGA PRODUKTER      LEVERANS      KONTAKT      

Snabbuttorkande betong

Ibland vid byggnationer är det viktigt att fukten i betongen försvinner fort, så att man kan lägga färdigt golv snabbt. Då kan det vara intressant att gjuta med snabbuttorkande betong. Allt vatten i betongen kommer då att reagera med cementen. Processen tar ca 1-2 månader och då kan mattläggning ske utan problem.

Med snabbtorkande betong avses en högpresterande betong som har ovanligt snabb uttorkning vid normala förhållanden. Denna betong har ett vbt mellan 0.32 och 0.38. Betong med detta låga vct blir så tät att såväl vattenhärdning som nederbörd inte påverkar torktiden i nämnvärd omfattning. Fuktmätning skall dock alltid ske före mattläggningen. Betongens högre hållfasthet och den snabbare hållfasthetstillväxten kan t ex innebära att bjälklagsformen kan rivas efter en eller två dygn även vid låga temperaturer.

I och med att vattenbindemedelstalet är lågt är även vattenmängden låg hos den snabbtorkande betongen. Detta medför i sin tur att krympningen blir liten, lägre eller likvärdig med jämförbar konventionell betong. Däremot är den mera känslig för plastiska krympsprickor, varför täckning och vattenhärdning är extra viktigt vid torr väderlek.

Den högre hållfastheten skulle indirekt kunna påverka mängden armering i en konstruktion genom att den ökade betonghållfastheten också ökar den minimiarmering som enligt BBK krävs för begränsning av sprickor orsakade av tvång, t ex krympning. Vid normala fribärande bjälklag är dock minimiarmeringen tillräcklig och ingen extra armering erfordras.

 

 

 
Webproduction MEDIA SYD | ©  2024 Ejlertslunds Grus & Betong