Till framsidan
HEM      EJLERTSLUND      BETONG      GRUS      VÄG      KROSSPRODUKTER      ÖVRIGA PRODUKTER      LEVERANS      KONTAKT      

Golvbetong

Golvbetong är lämpliga betongkvaliteter till husgolv och enklare industrigolv.

Golvbetong brukar man benämna i:

Hållfasthetsklass
 

Vct
 

Konsistens
 

Exponeringsklass
 

C25/30

Inget vct krav

sättmått S1-S5

XC1

C28/35

Vct <0,6

sättmått S1-S5

XC2, XF1

C32/40

Vct 0,55

sättmått S1-S5

XC2, XF1

Självkompakterande betong.
Vår ”skb” är hållfasthetsklass
C28/35

 

sättmått F5-F6
Utbredningsmått 560mm-

XC2, XF1

 

Stenstorlek

Största stenstorlek i betongen brukar vara d max 12 mm eller d max 16 mm. Stenstorleken begränsas av att betongen skall kunna omsluta armering och ha ett minsta täckande betongskikt över armering(/värmeslingor). Observera att det är att föredra så stor sten som möjligt för att minimera risken för krympsprickor, helst sten max 22 mm.


Ett slipat betonggolv

Ibland väljer man att slipa betongen för att använda betongen som själva golvbeläggningen. Ett slipat betonggolv ger ett tåligare golv och ett golv som är unikt! Betong kan färgas in och mycket mer! Man kan slipa betongytan olika mycket. Man kan slipa så att till och med ballasten kommer fram. Man kan lägga i egna stenar mm! Det är endast fantasin som begränsar!

Skall man slipa husgolvet för användning kontakta oss i god tid innan, så vi kan ta fram rätt betongkvalitet för att ta fram förväntat golv.

 

 

 
Webproduction MEDIA SYD | ©  2024 Ejlertslunds Grus & Betong