Till framsidan
HEM      EJLERTSLUND      BETONG      GRUS      VÄG      KROSSPRODUKTER      ÖVRIGA PRODUKTER      LEVERANS      KONTAKT      

Kvalitet

För vår verksamhet är kunden en förutsättning. Det är vår ledstjärna och finns i vårt kvalitetsmål.

Vi är branschcertifierade enligt senaste EU-standard SS- EN 206. Och vi är anslutna till BBC, Betong och Ballast Certifiering. Vi är certifierade av Nordcert. Vi uppfyller de krav som finns angivna för grus och betong produktion med leveranser. All vår betongballast är certifierad. Andra produkter är också certifierade enligt norm inom respektive funktionsområde.

På bilden ser man sättmåttet, som visar en trög betong. Den sortens kontroller utförs ständigt på betong konsistensen.

Betong man en gång kallade för K300 hette senare K30 heter närmast idag C25/30.

Vi tar regelbundna kontroller på all vår produktion. Kontroller på vår betong kan vara temperatur, konsistens, eventuell lufthalt. Kontroller sker på såväl vid fabriken som ute hos kund. Kontroller sker också ständigt på ingående material till betongproduktionen.

Läs mer under kvalitetscertifiering...

 

 

 
Webproduction MEDIA SYD | ©  2024 Ejlertslunds Grus & Betong