Till framsidan
HEM      EJLERTSLUND      BETONG      GRUS      VÄG      KROSSPRODUKTER      ÖVRIGA PRODUKTER      LEVERANS      KONTAKT      

Lufttillsatt betong

 

Lufttillsatt betong är en betong med lufttillsatsmedel. Tillsatsmedlet spränger sönder den luft i betongen till extra små porer. Betongen kommer att inte ”sprängas i sönder”. Detta gör att det blir en mera tålig betong till för konstruktioner som kommer att utsättas för måttlig (XF2) respektive hög vattenmättnad (exponeringsklass XF3).

 

 

 
Webproduction MEDIA SYD | ©  2024 Ejlertslunds Grus & Betong