Till framsidan
HEM      EJLERTSLUND      BETONG      GRUS      VÄG      KROSSPRODUKTER      ÖVRIGA PRODUKTER      LEVERANS      KONTAKT      

Frystestad betong

Frystestad betong eller brobetong används vanligen till utsatta anläggningskonstruktioner, t.ex. vägbroar, etc.

Då vatten fryser ökar dess volym med 9 % och hårdnad betong som utsätts för fukt och kyla måste klara denna volymökning. Frysning kan även äga rum i kombination med tösalt.

Vår frystestade betong är tänkt att klara de tuffaste anläggningskonstruktioner enligt BRO 2004 med cement klass 1 42,5N BV/SR/LA. Betongen skall klara betongytor utsatta för regn och frysning, såväl sötvatten som saltvatten.

Vår frystestade betong uppfyller kraven enligt exponeringsklass XF4 enligt S EN206. Verifiering av frostbeständighet sker genom fortlöpande kontroll enligt vårt kvalitetsarbete.

I frystestad betong ingår anläggningscement, lufttillsatsmedel. Frystestad betong är frystestad på Certifierat laboratorium.

 

 

 
Webproduction MEDIA SYD | ©  2024 Ejlertslunds Grus & Betong